International SOS er et globalt selskap med 11000 ansatte ved 850 lokasjoner i 92 land. En av hovedoppgavene til selskapet er å gi helseråd og hjelp til personer over hele verden, herunder allmennmedisin, reisemedisin, akuttmedisin, telemedisin, bedriftshelsetjeneste og beredskapstjeneste.
Den norske virksomheten har 150 ansatte og har avdelinger i Bergen, Haugesund, Stavanger, Sunnhordland, Ryfylke og Oslo. Våre tjenester dekker bemanning offshore, bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljøtjenester.

Bedriftshelse­­­­tjenester

Vi leverer et bredt spekter av HMS-tjenester innenfor områdene arbeidsmedisin og helse, ergonomi, yrkeshygiene, psykososialt/organisatorisk og kurs/opplæring.

Websiden er under utvikling

Arbeidsmedisin og -helse

Vi tilbyr tjenester innenfor arbeidshelse, arbeidsmedisin, attester, reisemedisin, vaksiner, attester, rustesting, kostholdsveiledning/ livsstilsendring og sykefraværsoppfølging. Våre leger er godkjente petroleums og sjømannsleger. Vi utsteder blant annet offshoreattester, sjømannsattester og OGUK sertifikater Les mer

Systematisk HMS-arbeid

Enten dere kaller det HMS-system, HMS-håndbok, HMS-manual eller internkontrollsystem kan vi bistå dere. Vi tilbyr bistand i arbeidet med nye systemer eller forbedringsarbeid med eksisterende systemer. Vi bistår også med rådgivning innen avvikshåndtering, internkontroll, intern revisjon og risikovurderinger. Les mer

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Vi kan være behjelpelige med lederstøtte, rådgivning i personalsaker, arbeidsmiljøkartlegging, og stressmestring på organisatorisk og individuelt nivå Les mer

Ergonomi

Våre flinke og erfarne fagpersoner kan bistå deres bedrift med risikovurdering, ergonomisk kartlegging, arbeidsplassvurdering, samt rådgivning ved nybygg og ombygginger. Les mer

Yrkeshygiene

Våre erfarne fagfolk kan bistå med kartlegginger og risikovurderinger av det fysiske arbeidsmiljøet, støvmålinger, kjemikaliemålinger, støymålinger, lysmålinger, inneklimamålinger, muggsoppmålinger, vibrasjonsmålinger, lysmålinger og radonmålinger er noen av tjenestene som kan utføres. Les mer

Offshore­helsetjenester

Vi tar ansvar for bedriftshelsetjenesten offshore med ansvarlig lege, sykepleiere, ergonomer, yrkeshygienikere og annet personell som skal til for å optimalisere helseovervåkingen og videreutvikle et godt arbeidsmiljø.

Websiden er under utvikling

Konsulent­tjenester

Vi tilbyr HMS-konsulenter for kortere og lengre oppdrag hos kunde. Konsulentene er HMS-ingeniører, verneingeniører, yrkeshygienikere, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og veiledere med annen relevant faglig bakgrunn.

Websiden er under utvikling

INTERNATIONAL SOS

Medical and travel security

International SOS er et globalt selskap med 11000 ansatte ved 850 lokasjoner i 92 land. En av hovedoppgavene til selskapet er å gi helseråd og hjelp til personer over hele verden, herunder allmennmedisin, reisemedisin, akuttmedisin, telemedisin, bedriftshelsetjeneste og beredskapstjeneste.

Les mer her