Medical Services Norway
Company Logo Company Logo Company Logo

Internett Banner

Siste Nytt

Frisk rygg på jobb! (13.02.2015)
Ryggplager er en av hovedårsakene til sykefravær og det er estimert at ryggplager årlig alene ligger bak to millioner fastlegekonsultasjoner. Haugaland HMS inviterer nå til "ryggskole" for de som har ryggplager.

Frisk rygg på jobb! er et kurstilbud som retter seg mot arbeidstakere med ryggplager, uavhengig av bransje. Kurset ønsker å gi  deltakerne økt forståelse og mestring av ryggplagene, slik at de fortsatt kan delta i arbeidslivet og på andre arenaer. Kurset legger opp til fire gruppesamlinger, med oppstart 9. april. 

For mer info om kurset - sjekk kursbrosjyren eller ta kontakt med:
- Thomas Haga, mobil 944 32 033, thomas.haga@internationalsos.com, eller
- Bjørn Einar Eileraas, mobil 415 081 96, 
bjorn-Einar.eileraas@internationalsos.com


 

 


Bedriftshelsetjeneste

Vi leverer et bredt spekter av HMS-tjenester innenfor områdene arbeidsmedisin og helse, ergonomi, yrkeshygiene, psykososialt/organisatorisk og kurs/opplæring.

Les mer ...

HMS-konsulenter
Les mer ...

Offshore / Medsite
Les mer ...

 
 
 
NESTE KURS: Grunnkurs vår 2015


Som leder, verneombud eller AMU medlem er du pålagt å gjennomføre denne opplæringen. Men kurset passer for alle som har en rolle i HMS-arbeidet. På kurset får duen innføring i hva et systematisk og dokumentert helse- miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer for din virksomhet og for den enkelte. Du lærer hvordan leder, verneombud og andre sammen kan arbeide for å utvikle og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø, med konstruktive metoder. På kurset får du anledning til å lære av andre, samt dele gode erfaringer. Kurset har hovedvekt på opplæring i systematiske, forebyggende tiltak, som kan bidra til jobbtilfredshet, god sikkerhet, effektivitet og lav “turn-over” i din bedrift.

Tidspunkt:
Kurs 1: 4. – 5. mars og 11. – 12. mars, 2015  
Sted:
Hillevågsveien 101, Stavanger BHT 
Kontakt:
Marita Dahl 
Pris:
(inkl. lunsj, kaffe og kursmateriell) kunder: kr. 7.500,- / andre: kr. 8.500,- 
Påmelding:
| Påmelding
firmapost@sbht.no
Kursfolder:
 

SAMARBEIDSPARTNEREAktuelt

Strømgjennomgang kan ta liv - også fagfolk sine (30.01.2015)
Elektrikere må ta faren for strømskader mer alvorlig. Leger må ta elektrikeren mer på alvor når han eller hun tar kontakt etter episoder hvor de har vært utsatt for strømgjennomgang.
Les mer ...
 
 
 
Nytt kurs i Helse og Mestring i februar 2015 (08.01.2015)
I februar 2015 starter vi opp et nytt kurs i Helse og Mestring i Haugesund. Helse og Mestring er et kurs beregnet for arbeidstakere som over lang tid har slitt med helseproblem.
Les mer ...
 
 
 
Stressmestring og Avspenning (16.12.2014)
I mars 2015 starter vi opp et nytt kurs i Stressmestring og Avspenning  i Bergen. Kurset er beregnet for alle arbeidstakere og har en varighet på 3 timer.
Les mer ...
 
 
 
Velkommen til et krafttak for en bedre hverdag (12.12.2014)
Tirsdag 16. desember inviterer Haugaland HMS til en uformell presentasjon av sitt nye kurstilbud "Krafttak for en bedre hverdag", som er et samarbeidsprosjekt med Harald Andreassen.  
Les mer ...
 
 
 
Gode tilbakemeldinger etter HMS-konferansen (12.12.2014)
I etterkant av HMS-konferansen ble det sendt ut et evalueringsskjema til alle deltakerne, og evalueringen viser at de aller fleste var godt fornøyd med konferansen.
Les mer ...
 
 
 
Nytt kurs i Helse og Mestring våren 2015 (20.11.2014)
I februar 2015 starter vi opp et nytt kurs i Helse og Mestring i Haugesund. Helse og Mestring er et kurs beregnet for arbeidstakere som over lang tid har slitt med helseproblem.
Les mer ...
 
 
 
Eventyrhagen barnehage ble årets prisvinner (14.11.2014)
Under HMS-konferansen sist torsdag ble Eventyrhagen barnehage tildelt Arbeidsmiljøprisen for 2014. - Vi mener prisvinnerens HMS-arbeid er et eksempel til etterfølgelse, skriver juryen i sin begrunnelse.
Les mer ...
 
 
 
Eldre nyheter ...