FAGSAMLING 20.11.2018, kl. 08:00-10:00 – Risikovurdering

I henhold til Internkontrollforskriften § 5 skal alle bedrifter kartlegge farer og problemer relatert til helse, miljø, sikkerhet og arbeidsmiljø. For å kunne arbeide forebyggende og proaktivt er risiko-kartlegging og risikostyring nyttige verktøy. Bli med og få en kort innføring i teori og metode.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1200 pr deltaker.

Tidspunkt: 20. november 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse