FAGSAMLING 10.04.2018, KL 08:00-09.30 Rus og avhengighetsproblematikk

Hvordan kan bedriften forebygge og være i stand til å håndtere en situasjon der ansatt sliter med rus eller annen avhengighetsproblematikk.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1200 pr deltaker.

Tidspunkt: 10. april 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse