FAGSAMLING 25.04.2018, kl. 15:00-17:00 – HMS-system

Hva er et HMS-system? Her kan du få en enkel oversikt over hvilke krav som stilles til små bedrifter.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1200 pr deltaker.

Tidspunkt: 25. april 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmeldingen er stengt.