Frokostsamling 23. nov. 2017 kl. 8.00 – 9.30: Retten til å si ifra

Om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet v/rådgiver i helse og arbeidsmiljø, Anne-Tone Salte Andersen.
Reelle muligheter til å varsle om feil og mangler er avgjørende for et godt arbeidsmiljø og en sunn bedriftskultur.
For å avdekke lovbrudd, korrupsjon og annen uakseptabel adferd er det viktig at arbeidstakere kan og tør melde fra om kritikkverdige forhold.
Arbeidsmiljølovens bestemmelser om vern av varslere er styrket gjennom lovendring av juni 2017.
Er en styrking av lovverket nok til å sirkre at ansatte våger å varsle? Hvordan bygger en kultur på arbeidsplassen hvor det er greit å si fra?

Tidspunkt: 23. november 2017
Sted: International SOS, Longhammarveien 7, Raglamyr
Kontakt: Tlf. 960 95 500
Pris: Gratis