FAGSAMLING 10.09.2018, kl 14:00-16:00 – Er du eller dine ansatte eksponert for støy og vibrasjoner?

– Da skal de det gjelder i henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 8, motta nødvendig informasjon og opplæring. Støy er den hyppigst meldte årsaken til arbeidsrelatert skade. Kurset gir generell opplæring om støy og vibrasjoner, helsefarer, risikovurdering, kartlegging, vernetiltak og aktuelt regelverk.

Påmelding en uke før kurs
Fagsamlinger er korte økter for våre små og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time til timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1200 pr deltaker.

Tidspunkt: 10. september 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse