HMS Grunnopplæring – Haugesund 10. – 11. og 24. april 2018

Ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg er i forskrift til Arbeidsmiljølovens § 6-5 pålagt opplæring i HMS.
Vårt kurs dekker alle pålagte krav til opplæring og inkluderer også en oppgave som skal løses i egen virksomhet. Kl. 8.15 – 15.30.

Tidspunkt: 10. april 2018
Sted: International SOS, Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 960 95 500
Pris: 5900