HMS Grunnopplæring – Bergen, 17. – 18. og 19. september 2018

Ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg er i forskrift til Arbeidsmiljølovens § 6-5 pålagt opplæring i HMS.
Vårt kurs dekker alle pålagte krav til opplæring og inkluderer også en oppgave som skal løses i egen virksomhet.
Oppstart første dag kl 0900-1530. Dag 2 og 3 fra kl 0830-1530.

Tidspunkt: 17. september 2018
Sted: Bergen, Kokstadflaten 31. 3. etg
Kontakt: Tlf. 92085537
Pris: 5900