HMS Grunnopplæring – Haugesund, 16. – 17. og 30. januar 2018

Ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg er i forskrift til Arbeidsmiljølovens § 6-5 pålagt opplæring i HMS.
Vårt kurs dekker alle pålagte krav til opplæring og inkluderer også en oppgave som skal løses i egen virksomhet. Kl. 8.15 – 15.30.

Tidspunkt: 16. januar 2018
Sted: International SOS, Longhammarveien 7, Raglamyr
Kontakt: Tlf. 960 95 500
Pris: 7900