HMS for ledere 5. juni

Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålegger arbeidsgivere å gjennomgå opplæring i HMS. Kurset passer også for bedriftens ledelse og andre arbeidstakere. Vi har skreddersydd kurset etter kravene loven stiller til HMS-opplæringens innhold. Alle som gjennomfører opplæringen får kursbevis. Kl. 8.15 – 15.30.

Tidspunkt: 5. juni 2018
Sted: International SOS, Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 960 95 500
Pris: 2980