Kurs - Bergen

Frokostseminar BERGEN, fra helsefermmende arbeidsplass til konflikt (håndtering)

Hva kjennetegner et fullt forsvarlig og godt arbeidsmiljø, og når er det ikke lengre forsvarlig?
Seminaret starter kl 0830 og avsluttes ca kl 1000

Tidspunkt: 6. juni 2018
Sted: Bergen, Kokstadflaten 31. 3. etg
Kontakt: Tlf. 92085537
Pris: Seminaret er gratis for våre kunder
Påmelding

HMS for ledere, BERGEN 11. september 2018

Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålegger arbeidsgivere å gjennomgå opplæring i HMS. Kurset passer også for bedriftens ledelse og andre arbeidstakere. Vi har skreddersydd kurset etter kravene loven stiller til HMS-opplæringens innhold. Alle som gjennomfører opplæringen får kursbevis. Kl: 0830-1530.

Tidspunkt: 11. september 2018
Sted: Bergen, Kokstadflaten 31. 3. etg
Kontakt: Tlf. 92085537
Pris: 2980
Påmelding

HMS Grunnopplæring – Bergen, 17. – 18. og 19. september 2018

Ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg er i forskrift til Arbeidsmiljølovens § 6-5 pålagt opplæring i HMS.
Vårt kurs dekker alle pålagte krav til opplæring og inkluderer også en oppgave som skal løses i egen virksomhet.
Oppstart første dag kl 0900-1530. Dag 2 og 3 fra kl 0830-1530.

Tidspunkt: 17. september 2018
Sted: Bergen, Kokstadflaten 31. 3. etg
Kontakt: Tlf. 92085537
Pris: 5900
Påmelding

Fordypningskurs i arbeidsmiljø inkl kjemikalier. 15.-18. oktober 2018

Målgruppen for kurset er personell med ansvar for oppfølging av arbeidsmiljøet på offshoreinstallasjoner (for eks. sykepleiere, safety offiserer, HMS koordinatorer o.l).
Det anbefales at man tidligere har gjennomført grunnkurs i verne og miljøarbeid.

Tidspunkt: 15. oktober 2018
Sted: Internationalsos sine lokaler i Bergen. Kokstadflaten 31. 3. etg
Kontakt: Tlf. 92085537
Pris: 7900
Påmelding