Kurs - Bergen

HMS for ledere – Bergen 17. oktober 2017

Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålegger arbeidsgivere å gjennomgå opplæring i HMS. Kurset passer for bedriftens ledelse men også andre arbeidstakere. Vi har skreddersydd kurset etter kravene loven stiller til HMS-opplæringens innhold. Alle som gjennomfører
opplæringen får kursbevis.

Tidspunkt: 17. oktober 2017
Sted: Internationalsos sine lokaler i Bergen. Kokstaddalen 27 A inngang B
Kontakt: Tlf. 960 95 510/920 85 537
Pris: 2980
Påmelding

Fordypningskurs i arbeidsmiljø 23. – 26. oktober 2017

Målgruppen for kurset er personell med ansvar for oppfølging av arbeidsmiljøet på offshoreinstallasjoner (for eks. sykepleiere, safety offiserer, HMS koordinatorer o.l).
Det anbefales at man tidligere har gjennomført grunnkurs i verne og miljøarbeid.
Risiko i forhold til kjemisk arbeidsmiljø dekkes av kjemikaliekurset.

Tidspunkt: 23. oktober 2017
Sted: Internationalsos sine lokaler i Bergen. Kokstaddalen 27 A inngang B
Kontakt: Tlf. Tlf. 960 95 510 /920 85 537
Pris: 7900
Påmelding

HMS GRUNNOPPLÆRING – BERGEN 20.-23. november 2017

Ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg er i forskrift til Arbeidsmiljølovens § 6-5 pålagt opplæring i HMS.
Vårt kurs dekker alle pålagte krav til opplæring og inkluderer også en oppgave som skal løses i egen virksomhet.
Oppstart første dag kl 0900-1530. Resterende dager fra kl 0830-1530.

Tidspunkt: 20. november 2017
Sted: Internationalsos sine lokaler i Bergen. Kokstaddalen 27 A inngang B
Kontakt: Tlf. 960 95 510/920 85 537
Pris: 7900
Påmelding