Kurs - Haugesund

FAGSAMLING 25.04.2018, kl. 15:00-17:00 – HMS-system

Hva er et HMS-system? Her kan du få en enkel oversikt over hvilke krav som stilles til små bedrifter.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1200 pr deltaker.

Tidspunkt: 25. april 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmeldingen er stengt.

HMS for ledere 5. juni

Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålegger arbeidsgivere å gjennomgå opplæring i HMS. Kurset passer også for bedriftens ledelse og andre arbeidstakere. Vi har skreddersydd kurset etter kravene loven stiller til HMS-opplæringens innhold. Alle som gjennomfører opplæringen får kursbevis. Kl. 8.15 – 15.30.

Tidspunkt: 5. juni 2018
Sted: International SOS, Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 960 95 500
Pris: 2980
Påmelding

HMS Grunnopplæring – Haugesund 6.-7. og 19. juni 2018

Ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg er i forskrift til Arbeidsmiljølovens § 6-5 pålagt opplæring i HMS.
Vårt kurs dekker alle pålagte krav til opplæring og inkluderer også en oppgave som skal løses i egen virksomhet. Kl. 8.15 – 15.30.

Tidspunkt: 6. juni 2018
Sted: Aktimed, Longhammarveien 7 (Combibygget på Raglamyr)
Kontakt: Tlf. 960 95 500
Pris: 5900
Påmelding

FAGSAMLING 13.09.2018, kl. 16:30-18:30 – Er du eller dine ansatte eksponert for kjemikalier?

Er du eller dine ansatte eksponert for kjemikalier?
– Da skal de det gjelder i henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 8, motta nødvendig informasjon og opplæring. Kurset gir generell opplæring om kjemikalier, helsefarer, risikovurdering, kartlegging, bruk av stoffkartotek, vernetiltak og aktuelt regelverk.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1200 pr deltaker.

Tidspunkt: 13. september 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

HMS Grunnopplæring – Haugesund, 18.-19. sept. og 2. oktober 2018

Ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg er i forskrift til Arbeidsmiljølovens § 6-5 pålagt opplæring i HMS.
Vårt kurs dekker alle pålagte krav til opplæring og inkluderer også en oppgave som skal løses i egen virksomhet. Kl. 8.15 – 15.30.

Tidspunkt: 18. september 2018
Sted: Aktimed, Longhammarveien 7 (Combibygget på Raglamyr)
Kontakt: Tlf. 960 95 500
Pris: Kr 5900
Påmelding

HMS for ledere – Haugesund 25. september 2018

Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålegger arbeidsgivere å gjennomgå opplæring i HMS. Kurset passer også for bedriftens ledelse og andre arbeidstakere. Vi har skreddersydd kurset etter kravene loven stiller til HMS-opplæringens innhold. Alle som gjennomfører opplæringen får kursbevis. Kl. 8.15 – 15.30.

Tidspunkt: 25. september 2018
Sted: Aktimed, Longhammarveien 7 (Combibygget på Raglamyr)
Kontakt: Tlf. 960 95 500
Pris: Kr 5900
Påmelding

FAGSAMLING 28.09.2018 – En god dag på jobben

Hva har gode dager på jobben å si for både ansatte og for lønnsomheten i din bedrift? Bli med og få en tankevekker.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1200 pr deltaker.

Tidspunkt: 28. september 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

FAGSAMLING 02.10.2018 – Krisehåndtering

En kritisk hendelse kan ramme hardt og nådeløst.
Bli med Anne-Tone og få tips og råd for hva en bør gjøre for å være bedre rustet til å møte kriser og hva en bør tenke på etter at krisen har skjedd.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1200 pr deltaker.

Tidspunkt: 2. oktober 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

FAGSAMLING 16.10.2018 – Vaksinering

Visste dere at vi utfører vaksinering for våre kunder? Mange ansatte har helsefarlige, biologiske eksponeringer i sitt arbeid, andre reiser verden rundt. Felles for disse er at de har behov for ulike typer yrkesvaksinering. Vi tilbyr også influensavaksiner. Møt opp for mer informasjon.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1200 pr deltaker.

Tidspunkt: 16. oktober 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

FAGSAMLING 24.10.2018, kl 14:00-16:00 – Er du eller dine ansatte eksponert for utfordringer med ergonomi?

– Da skal de det gjelder i henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 8, motta nødvendig informasjon og opplæring. Muskel- og skjelettplager er hovedårsak til legemeldt sykefravær og uføretrygd i Norge. Kurset gir generell opplæring om ergonomi, helsefarer, risikovurdering, kartlegging, forebyggende tiltak og aktuelt regelverk.

Påmelding en uke før kurs
Fagsamlinger er korte økter for våre små og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time til timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1200 pr deltaker.

Tidspunkt: 24. oktober 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

FAGSAMLING 01.11.2018, kl. 16:30-18:30 – Førstehjelpskurs

Vi ønsker alle å kunne hjelpe til dersom vi havner i en uventet situasjon hvor akutt helsehjelp er nødvendig. Første skritt på veien er å ha deltatt på førstehjelpskurs. Begrenset antall deltakere.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1200 pr deltaker.

Tidspunkt: 1. november 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

HMS Grunnopplæring – Haugesund, 13.-14. og 27. nov 2018

Ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg er i forskrift til Arbeidsmiljølovens § 6-5 pålagt opplæring i HMS.
Vårt kurs dekker alle pålagte krav til opplæring og inkluderer også en oppgave som skal løses i egen virksomhet. Kl. 8.15 – 15.30.

Tidspunkt: 13. november 2018
Sted: Aktimed, Longhammarveien 7 (Combibygget på Raglamyr)
Kontakt: Tlf. 960 95 500
Pris: Kr 5900
Påmelding

FAGSAMLING 20.11.2018, kl. 08:00-10:00 – Risikovurdering

I henhold til Internkontrollforskriften § 5 skal alle bedrifter kartlegge farer og problemer relatert til helse, miljø, sikkerhet og arbeidsmiljø. For å kunne arbeide forebyggende og proaktivt er risiko-kartlegging og risikostyring nyttige verktøy. Bli med og få en kort innføring i teori og metode.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1200 pr deltaker.

Tidspunkt: 20. november 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding