Kurs - Haugesund

Frokostsamling 28. september

Vi byr på en liten matbit og faglig påfyll rundt tema «Sammen fremover».
Anne-Tone Salte Andersen, rådgiver i helse og arbeidsmiljø, snakker om å bygge robusthet i organisasjonen og i enkeltmennesket, den langtidsfriske arbeidsplassen med de langtidsfriske menneskene. Hva kjennetegner denne/disse, og hva som skal til for å lykkes med dette? Det handler om samspillet mellom arbeidsgivers tilretteleggingsplik og medarbeiders medvirkninsplikt for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
Tidspunkt: kl. 8.00 – 9.30. Samlingen en gratis.

Tidspunkt: 28. september 2017
Sted: International SOS, Longhammarveien 7, Raglamyr
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris:
Påmelding

FAGSAMLING 03.10.2017-Er du eller dine ansatte eksponert for kjemikalier?

Er du eller dine ansatte eksponert for kjemikalier?
– Da skal de det gjelder i henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 8, motta nødvendig informasjon og opplæring. Kurset gir generell opplæring om kjemikalier, helsefarer, risikovurdering, kartlegging, bruk av stoffkartotek, vernetiltak og aktuelt regelverk.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1120 pr deltaker.

Tidspunkt: 3. oktober 2017
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

FAGSAMLING 03.10.2017 – Er du eller dine ansatte eksponert for støy og vibrasjoner?

– Da skal de det gjelder i henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 8, motta nødvendig informasjon og opplæring. Støy er den hyppigst meldte årsaken til arbeidsrelatert skade. Kurset gir generell opplæring om støy og vibrasjoner, helsefarer, risikovurdering, kartlegging, vernetiltak og aktuelt regelverk.

Påmelding en uke før kurs
Fagsamlinger er korte økter for våre små og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time til timevank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1120 pr deltaker.

Tidspunkt: 3. oktober 2017
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

HAUGESUND 03.10.2017- Ettermiddagskaffe – For deg som arbeider med kjemikalier

For alle som har kjemikalier på arbeidsplassen er det et krav at man skal vurdere de ulike kjemikalienes risiko for helsen vår. Bli med Gunn Mehus på denne samlingen, og finn ut hva som trengs.
Start: 16.30
Slutt: 18.30

Tidspunkt: 3. oktober 2017
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris:
Påmelding

FAGSAMLING 04.10.2017 – Bistand til oppfølging av gravide

Vår jordmor kan hjelpe dere med arbeidsrelatert tilrettelegging og oppfølging av gravide på arbeidsplassen. Dette er ikke en del av den offentlige svangerskapsomsorgen men et tilbud for å bistå gravide i arbeid.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1120 pr deltaker.

Tidspunkt: 4. oktober 2017
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

HMS Grunnopplæring – Haugesund, 7. – 8. og 21. november

Ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg er i forskrift til Arbeidsmiljølovens § 6-5 pålagt opplæring i HMS.
Vårt kurs dekker alle pålagte krav til opplæring og inkluderer også en oppgave som skal løses i egen virksomhet. Kl. 8.15 – 15.30.

Tidspunkt: 7. november 2017
Sted: International SOS, Longhammarveien 7, Raglamyr
Kontakt: Tlf. 960 95 500
Pris: 7900
Påmelding

FAGSAMLING 09.11.2017 – Mange baller i luften?

Livsstilen vår påvirker oss 24 timer i døgnet. I tillegg opplever mange at kravene øker både på arbeidsplassen og fritiden. Vi ønsker å gi våre kunder økt kunnskap om verktøy for stressmestring som kan avhjelpe situasjonen for den enkelte. En sunn livsstil er også viktig for å ivareta helse i en travel hverdag.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1120 pr deltaker.

Tidspunkt: 9. november 2017
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

HAUGESUND 09.11.2017 – Frokostsamling – Helse i en travel hverdag.

En ting som er sikkert er at livsstilen vår påvirker oss 24 timer i døgnet. I tillegg opplever mange at kravene øker både på arbeidsplassen og fritiden. Vi ønsker å gi våre kunder økt kunnskap om verktøy for stressmestring som kan avhjelpe situasjonen for den enkelte. En sunn livsstil er også viktig for å ivareta helse i en travel hverdag. Kom og bli med fysioterapeutene våre Berit Aalmo og Thomas Haga på denne samlingen.
Start: 08.00
Slutt: 10.00

Tidspunkt: 9. november 2017
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris:
Påmelding

FAGSAMLING 29.11.2017 – Er du eller dine ansatte eksponert for utfordringer med ergonomi?

– Da skal de det gjelder i henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 8, motta nødvendig informasjon og opplæring. Muskel- og skjelettplager er hovedårsak til legemeldt sykefravær og uføretrygd i Norge. Kurset gir generell opplæring om ergonomi, helsefarer, risikovurdering, kartlegging, forebyggende tiltak og aktuelt regelverk.

Påmelding en uke før kurs
Fagsamlinger er korte økter for våre små og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time til timevank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1120 pr deltaker.

Tidspunkt: 29. november 2017
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

HMS for ledere – Haugesund 5. desember

Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålegger arbeidsgivere å gjennomgå opplæring i HMS. Kurset passer også for bedriftens ledelse og andre arbeidstakere. Vi har skreddersydd kurset etter kravene loven stiller til HMS-opplæringens innhold. Alle som gjennomfører opplæringen får kursbevis. Kl. 8.30 – 15.30

Tidspunkt: 5. desember 2017
Sted: International SOS, Longhammarveien 7, Raglamyr
Kontakt: Tlf. 960 95 500
Pris: 2980
Påmelding

FAGSAMLING 30.01.2018 – Førstehjelpskurs

Vi ønsker alle å kunne hjelpe til dersom vi havner i en uventet situasjon hvor akutt helsehjelp er nødvendig. Første skritt på veien er å ha deltatt på førstehjelpskurs. Begrenset antall deltakere.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1120 pr deltaker.

Tidspunkt: 30. januar 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

FAGSAMLING 27.02.2018- Er du eller dine ansatte eksponert for utfordringer med ergonomi?

– Da skal de det gjelder i henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 8, motta nødvendig informasjon og opplæring. Muskel- og skjelettplager er hovedårsak til legemeldt sykefravær og uføretrygd i Norge. Kurset gir generell opplæring om ergonomi, helsefarer, risikovurdering, kartlegging, forebyggende tiltak og aktuelt regelverk.

Påmelding en uke før kurs
Fagsamlinger er korte økter for våre små og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time til timevank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1120 pr deltaker.

Tidspunkt: 27. februar 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

FAGSAMLING 27.02.2018 – Krisehåndtering

En kritisk hendelse kan ramme hardt og nådeløst.
Bli med Anne-Tone og få tips og råd for hva en bør gjøre for å være bedre rustet til å møte kriser og hva en bør tenke på etter at krisen har skjedd.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1120 pr deltaker.

Tidspunkt: 27. februar 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

FAGSAMLING 06.03.2018-Er du eller dine ansatte eksponert for kjemikalier?

Er du eller dine ansatte eksponert for kjemikalier?
– Da skal de det gjelder i henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 8, motta nødvendig informasjon og opplæring. Kurset gir generell opplæring om kjemikalier, helsefarer, risikovurdering, kartlegging, bruk av stoffkartotek, vernetiltak og aktuelt regelverk.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1120 pr deltaker.

Tidspunkt: 6. mars 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

FAGSAMLING 06.03.2018 – Mobbing og trakassering

Hvordan kan bedriften forebygge og være i stand til å håndtere en situasjon der ansatte opplever mobbing og trakassering på arbeidsplassen.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1120 pr deltaker.

Tidspunkt: 6. mars 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

FAGSAMLING 13.03.2018 – Er du eller dine ansatte eksponert for støy og vibrasjoner?

– Da skal de det gjelder i henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 8, motta nødvendig informasjon og opplæring. Støy er den hyppigst meldte årsaken til arbeidsrelatert skade. Kurset gir generell opplæring om støy og vibrasjoner, helsefarer, risikovurdering, kartlegging, vernetiltak og aktuelt regelverk.

Påmelding en uke før kurs
Fagsamlinger er korte økter for våre små og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time til timevank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1120 pr deltaker.

Tidspunkt: 13. mars 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

FAGSAMLING 10.04.2018 – Rus og avhengighetsproblematikk

Hvordan kan bedriften forebygge og være i stand til å håndtere en situasjon der ansatt sliter med rus eller annen avhengighetsproblematikk.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1120 pr deltaker.

Tidspunkt: 10. april 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

FAGSAMLING 25.04.2018 – HMS-system

Hva er et HMS-system? Her kan du få en enkel oversikt over hvilke krav som stilles til små bedrifter.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1120 pr deltaker.

Tidspunkt: 25. april 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

FAGSAMLING 10.09.2018 – Er du eller dine ansatte eksponert for støy og vibrasjoner?

– Da skal de det gjelder i henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 8, motta nødvendig informasjon og opplæring. Støy er den hyppigst meldte årsaken til arbeidsrelatert skade. Kurset gir generell opplæring om støy og vibrasjoner, helsefarer, risikovurdering, kartlegging, vernetiltak og aktuelt regelverk.

Påmelding en uke før kurs
Fagsamlinger er korte økter for våre små og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time til timevank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1120 pr deltaker.

Tidspunkt: 10. september 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

FAGSAMLING 12.09.2018 – Mange baller i luften?

Livsstilen vår påvirker oss 24 timer i døgnet. I tillegg opplever mange at kravene øker både på arbeidsplassen og fritiden. Vi ønsker å gi våre kunder økt kunnskap om verktøy for stressmestring som kan avhjelpe situasjonen for den enkelte. En sunn livsstil er også viktig for å ivareta helse i en travel hverdag.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1120 pr deltaker.

Tidspunkt: 12. september 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

FAGSAMLING 13.09.2018-Er du eller dine ansatte eksponert for kjemikalier?

Er du eller dine ansatte eksponert for kjemikalier?
– Da skal de det gjelder i henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 8, motta nødvendig informasjon og opplæring. Kurset gir generell opplæring om kjemikalier, helsefarer, risikovurdering, kartlegging, bruk av stoffkartotek, vernetiltak og aktuelt regelverk.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1120 pr deltaker.

Tidspunkt: 13. september 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

FAGSAMLING 28.09.2018 – En god dag på jobben

Hva har gode dager på jobben å si for både ansatte og for lønnsomheten i din bedrift? Bli med og få en tankevekker.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1120 pr deltaker.

Tidspunkt: 28. september 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

FAGSAMLING 02.10.2018 – Krisehåndtering

En kritisk hendelse kan ramme hardt og nådeløst.
Bli med Anne-Tone og få tips og råd for hva en bør gjøre for å være bedre rustet til å møte kriser og hva en bør tenke på etter at krisen har skjedd.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1120 pr deltaker.

Tidspunkt: 2. oktober 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

FAGSAMLING 16.10.2018 – Vaksinering

Visste dere at vi utfører vaksinering for våre kunder? Mange ansatte har helsefarlige, biologiske eksponeringer i sitt arbeid, andre reiser verden rundt. Felles for disse er at de har behov for ulike typer yrkesvaksinering. Vi tilbyr også influensavaksiner. Møt opp for mer informasjon.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1120 pr deltaker.

Tidspunkt: 16. oktober 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

FAGSAMLING 24.10.2017- Er du eller dine ansatte eksponert for utfordringer med ergonomi?

– Da skal de det gjelder i henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 8, motta nødvendig informasjon og opplæring. Muskel- og skjelettplager er hovedårsak til legemeldt sykefravær og uføretrygd i Norge. Kurset gir generell opplæring om ergonomi, helsefarer, risikovurdering, kartlegging, forebyggende tiltak og aktuelt regelverk.

Påmelding en uke før kurs
Fagsamlinger er korte økter for våre små og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time til timevank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1120 pr deltaker.

Tidspunkt: 24. oktober 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

FAGSAMLING 01.11.2018 – Førstehjelpskurs

Vi ønsker alle å kunne hjelpe til dersom vi havner i en uventet situasjon hvor akutt helsehjelp er nødvendig. Første skritt på veien er å ha deltatt på førstehjelpskurs. Begrenset antall deltakere.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1120 pr deltaker.

Tidspunkt: 1. november 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding

FAGSAMLING 20.11.2018 – Risikovurdering

I henhold til Internkontrollforskriften § 5 skal alle bedrifter kartlegge farer og problemer relatert til helse, miljø, sikkerhet og arbeidsmiljø. For å kunne arbeide forebyggende og proaktivt er risiko-kartlegging og risikostyring nyttige verktøy. Bli med og få en kort innføring i teori og metode.

Påmelding 1 uke før kursdato
Fagsamlinger er korte økter for våre små- og mellomstore kunder med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver deltaker. For andre kunder uten standardavtale faktureres kr 1120 pr deltaker.

Tidspunkt: 20. november 2018
Sted: Longhammarvegen 7, Haugesund
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Se kursbeskrivelse
Påmelding