Kurs - Sunnhordland

HMS Grunnopplæring – Husnes, 5. – 6. og 19. mars 2018

Ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg er i forskrift til Arbeidsmiljølovens § 6-5 pålagt opplæring i HMS.
Vårt kurs dekker alle pålagte krav til opplæring og inkluderer også en oppgave som skal løses i egen virksomhet.

Tidspunkt: 5. mars 2018
Sted: Husnes
Kontakt: Tlf. 960 95 500
Pris: 5900
Påmelding

HMS Grunnopplæring – Stord, 20.-21. mars og 2. april 2018

Ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg er i forskrift til Arbeidsmiljølovens § 6-5 pålagt opplæring i HMS.
Vårt kurs dekker alle pålagte krav til opplæring og inkluderer også en oppgave som skal løses i egen virksomhet.

Tidspunkt: 20. mars 2018
Sted: Triobygget
Kontakt: Tlf. 960 95 500
Pris: 5900
Påmelding