Fysisk testing innsatspersonell

Arbeidsgiver må sikre etterlevelse av krav som settes til røyk- og kjemikaliedykkere for at de skal være helsemessig skikket til arbeidet jmf kjemikalieforskriften. Dette innebærer krav til helseundersøkelse og at de må bestå en fysisk test.

International SOS har lang erfaring med å gjennomføre denne type fysiske tester. Vi tilbyr også veiledning /oppfølgning ift til at de ansatte skal klare den fysiske testen.