Håndtering av mobbing og trakassering

Arbeidsmiljøloven forbyr trakassering eller annen utilbørlig atferd på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet krever at alle virksomheter skal ha en rutine for rapportering av mobbing, og både arbeidsgiver og arbeidstaker plikter å ivareta et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. Samtidig vet vi at uheldige episoder kan oppstå på de fleste arbeidsplasser, og noen arbeidstakere opplever å bli utsatt for utilbørlig atferd.

 

International SOS kan bistå med etablering av rutiner og prosedyrer for rapportering, gi opplæring i lovverk og korrekt saksgang, tilby veiledning i konkrete saker, samt gjennomføre faktaundersøkelser. Alle henvendelser til International SOS er konfidensielle. Se også konflikthåndtering og lederstøtte”

 

Her kan du lese mer om håndtering av mobbing og trakassering (utskriftsvennlig versjon)