Offshore

Offshore / Medsite

Med ansvarlig lege, sykepleiere, ergonomer, yrkeshygienikere og annet personell som skal til for å optimalisere helseovervåkingen og videreutvikle et godt arbeidsmiljø, arbeider vi tett med kunden. Koordinasjon av aktiviteter skjer med personell med langerfaring fra offshore og HMS arbeid.

Legene våre er godkjente petroleums- og sjømannsleger. Vi utsteder både offshoreattester og sjømannshelseattester.

Vi har flere offshore sykepleiere på rigger og skip. De har støtte fra landorganisasjonen vår og følges opp med etterutdanning o.a. Denne delen av virksomheten er organisert i et eget selskap som heter Medsite.