Rådgivning ved nybygg og ombygginger

Bedriftshelsetjenestens kunnskap om sammenhengen og samspillet mellom helse, arbeidsplasser, ergonomiske prinsipper og arbeidsmiljø, vil bidra til gode løsninger og en kvalitetsheving av det ferdige prosjektet i hele byggets levetid.

BROSJYRE – Å bygge en arbeidsplass