Stressmestring på organisatorisk og indivduelt nivå

Tidlig gjenkjennelse av farlig stress kan forebygge sykdom, mens riktig håndtering av moderat stress kan føre til økt mestringsevne og glede på jobben.

Stressrelaterte plager forebygges ved å lære omhva stress er, forstå årsaksforhold, og kunne identifisere eget stress, og stress på arbeidsplassen.

HMS-rådgivere innen organisatorisk ogpsykososialt arbeidsmiljø med kompetanseinnen stress og mestring av stress bistår medulike tilnærminger/metoder for å bidra til å håndtere og å forebygge stressende situasjoner og opplevelse

les mer om stress og mestring her (Utskriftsvennlig versjon)