VO2 MAX – Testing av maksimalt oksygenopptak

International SOS har eget testlaboratorium for gjennomføring av kondisjonstester. Dette utstyret stiller vi til disposisjon for de som ønsker å gjennomføre en objektiv test og eventuelt måle egen fremgang.

Testing av maksimalt oksygenopptak (VO2-max) er en objektiv og kvalitativt god måte å måle enkeltes kondisjon på. VO2-max er det nærmeste en kommer å tallfeste helse på. Studier har vist at lavt VO2-max står i direkte sammenheng med risiko for metabolske sykdommer og for tidlig død. Testing vil derfor være nyttig for de fleste ved gjennom kjennskap og mulighet til målrettet oppfølging av denne risikoen.

 

Les mer om VO2-max her (Utskriftsvennlig versjon)