Nyheter fra IntlSOS

 Frokostmøte fra helsefremmende arbeidsplasser til konflikt  (håndtering).

6. juni gjennomførte vi frokostseminar for 15 deltakere. Ingri Litleskare holdt foredraget som ble godt tatt i mot av deltakerne.

Vi er svært fornøyd med at mange møtte opp. Vi vil derfor fortsette med slike møter.

Neste frokostmøte blir i september. Tema for dette frokostmøtet vil bli gjennomgang av ny Norsok S 002 standard.

Foredragsholder Knut S. Grove