Arbeidsmedisin og -helse

Vi tilbyr tjenester innenfor arbeidshelse, arbeidsmedisin, attester, reisemedisin, vaksiner, attester, rustesting, kostholdsveiledning/ livsstilsendring og sykefraværsoppfølging. Våre leger er godkjente petroleums og sjømannsleger. Vi utsteder både offshoreattester og sjømannshelseattester

Tjenester

Jarand Hindenes
Medical Director Norway