Bemanning

Vår bemanning kjennetegnes av

  • Høy formell kompetanse og lang offshore erfaring
  • Tett samarbeid med landorganisasjonens fagpersonell; Arbeidsmedisin, Faglig Ansvarlig Lege (FAL), Yrkeshygiene, Ergonomi og Psykososialt arbeidsmiljømiljø.
  • Landorganisasjonen kan også bistå i prosedyreutarbeiding, regelverksforståelse og gi råd til spørsmål som kunden måtte ha.

For mer info: ta kontakt med vårt sentralbord: (+47) 960 95 500