Offshore tjenester

Vi leverer offshore bedriftshelsetjeneste som er i tråd med Petroleumstilsynets, Arbeidstilsynets og Sjøfartsmyndighetenes lovkrav og standarder.

For mer informasjon:

Offshore helsetjenester

 • Faglig ansvarlig lege (FAL)
 • Helse og hygiene inspeksjon på rigg og fartøy
 • Mobilisering av helsetjenesten før prosjektoppstart
  • prosedyrer
  • kvalitetsdokumentasjon
  • utstyrs- og medisinbestilling
  • rapporter/ dokumentasjon underveis i prosjektet
 • Offshore sykepleiere som har daglig drift av hospitalet og sikrer:
  • helsemessig beredskap
  • opplæring av førstehjelps-team
  • håndtering av skader og sykdom
  • helse og hygienekontroller (bl.a. næringsmidder, drikkevann)
  • HMS og dokumenteringsbistand til offshore organisasjonen

For mer info: ta kontakt med