Systematisk HMS-arbeid

Enten dere kaller det HMS-system, HMS-håndbok, HMS-manual eller internkontrollsystem kan vi bistå dere. Vi tilbyr bistand i arbeidet med nye systemer eller forbedringsarbeid med eksisterende systemer. Vi bistår også med rådgivning innen avvikshåndtering, internkontroll, intern revisjon og risikovurderinger.

Tjenester

Knut S. Grove
Director Working Environment Norway