Tjenester

Offshore arbeidsmiljø- og helsetjenester

Vi leverer et bredt spekter av HMS-tjenester innenfor områdene arbeidsmedisin og helse, ergonomi, yrkeshygiene, psykososialt/organisatorisk og kurs/opplæring.

Offshore arbeidsmiljø- og helsetjenester

Vi tar ansvar for bedriftshelsetjenesten offshore med ansvarlig lege, sykepleiere, ergonomer, yrkeshygienikere og annet personell som skal til for å optimalisere helseovervåkingen og videreutvikle et godt arbeidsmiljø.

Konsulent­tjenester

Vi tilbyr HMS-konsulenter for kortere og lengre oppdrag hos kunde. Konsulentene er HMS-ingeniører, verneingeniører, yrkeshygienikere, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og veiledere med annen relevant faglig bakgrunn.