Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Poliklinikken er vårt tilbud til arbeidstakere som opplever sykdommer og plager de vet eller tror er forårsaket av jobbsituasjonen. Dette gjelder både fysiske og psykiske plager.
For plager som ikke har relasjon til jobben, skal fastlegen benyttes.