Arbeidsplassvurdering

Omtrent 40 % av sykefraværet i Norge skyldes muskel- og skjelettplager og er med det den største årsaken til sykefravær i arbeidslivet. Forskning viser at det ofte er sammensatte årsaker til hvorfor muskel- og skjelettplager utvikles.
Vi tilbyr veiledning og rådgivning på arbeidstakerens arbeidsplass.
Arbeidsplassvurderingen gjennomføres som samtale med og observasjon av arbeidstaker på arbeidsplassen. Det er fokus på å veilede i forhold til smerteforståelse, vaner, arbeidsstillinger, tilrettelegging, hjelpemidler, kroppsbevissthet, stressmestring, organisering av arbeidet og fysisk aktivitet.
Målet er sammen med arbeidstaker og arbeidsgiver å komme frem til gode tiltak og løsninger som kan bidra til at arbeidstaker fungerer best mulig i arbeid og opplever god helse. Ved behov tilbys videre samtale/veiledning med arbeidstaker og leder.

Les mer om arbeidsplassvurdering her (Utskriftsvennlig versjon)