Dialogmøte

Mange virksomheter har høyt sykefravær og de fleste virksomheter opplever å få sykemeldte ansatte. Det skal arbeides for at den sykemeldte snarest mulig kan komme helt eller delvis tilbake i jobb. Dette innebærer ansvar og tidlig innsats fra begge parter. International SOS har lang og god erfaring med å bistå arbeidsgiver og arbeidstaker i dette arbeidet.
Bedriftshelsetjenesten har en nøytral og uavhengig rolle, og våre fysio-/ergoterapeuter, leger eller sykepleiere kan bidra med nyttige spørsmål, refleksjoner og informasjon.
I tillegg kan vi bistå med funksjonsvurdering og arbeidsplassvurdering, samt individuell oppfølging/veiledning før eller etter dialogmøtet.

 

Les mer om Dialogmøte her (Utskriftsvennlig versjon)