E-RISK ergonomisk risikovurdering

Med E-RISK kan man få oversikt over ergonomiske faktorer i arbeidsmiljøet som antas å kunne medføre muskel- og skjelettplager og dermed kunne bistå i forebygging av sykefravær relatert til slike plager.

Omtrent 40 % av sykefraværet i Norge skyldes muskel-og skjelettplager og er med det den største årsaken til syke-fravær i arbeidslivet. Helseskader og plager kan oppstå når kroppens toleransegrenser overskrides. Dette er en normal reaksjon på for høy belastning. Årsakene kan være at arbeidet er for tungt, for ensformig, foregår i uheldige arbeidsstillinger eller varer for lenge.
Muskel- og skjelett- plager medfører uheldige konsekvenser for den ansatte, bedriften og samfunnet generelt.

 

Les mer om E-RISK her (Utskriftsvennlig versjon)