Faktaundersøkelse

 

Faktaundersøkelse er en systematisk og profesjonell måte å håndtere påstander om uheldige eller klanderverdige forhold i arbeidslivet, og er spesielt

egnet der det varsles om helsefarlig ledelse, konflikter eller mobbing.

Ta kontakt med Ingri Litleskare for nærmere informasjon på tlf: 480 60 701