Undervisning forebygging av muskel- og skjelettplager

Muskel- og skjelettplager er hovedårsak til legemeldt sykefravær og uføretrygd i Norge. International SOS har lang erfaring med å undervise og gi råd til virksomheter med tanke på å forebygge og redusere sykefravær relatert til denne type plager.

International SOS kan bidra til å bevisstgjøre ledere og ansatte i årsakssammenhenger til smerter og hva de sammen kan gjøre for å skape et helsefremmende arbeidsmiljø.

 

Les mer om undervisning forebygging av muskel- og skjelettplager her (Utskriftsvennlig versjon)