Funksjonsvurdering

Funksjonsvurdering på arbeidsplassen går ut på å vurdere funksjon i forhold til kravene som stilles i jobben, og kan være et godt verktøy i sykefraværsoppfølgingen.

Målet er en dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, der bedriftshelsetjenesten kan bistå med å komme fram til en spesifisert vurdering av jobbkrav i forhold til personlig funksjon. Funksjonsvurderingen vil være en hjelp til god dialog i forhold til tilrettelegging og oppfølgning videre.

 

Les mer om funksjonsvurdering her (Utskriftsvennlig versjon)