Generell helserisikovurdering

En Generell helserisikovurdering (GHRV) gir en grov risikovurdering av ansattes eksponering for fysiske faktorer i arbeidsmiljøet

Arbeidsgiver skal i henhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjennomføre planmessige arbeidsmiljøanalyser som ledd i arbeidet med å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Svært mange arbeids- relaterte helseproblemer skyldes blant annet eksponering for arbeidsmiljøfaktorer som støy, ergonomiske utfordringer og kjemikalier. En generell helserisiko-vurdering kan bidra til å skaffe oversikt over hvilke fysiske faktorer som representerer høyest helserisiko for aktuelle stillinger, og bidra med innspill for å kunne lage handlingsplaner for å redusere risikoen.

 

Les mer om GHRV her (Utskriftsvennlig versjon)