Kokstadmetoden®

Kokstadmetoden® er en metode for risikovurdering av det fysiske arbeidsmiljøet.

Den tar utgangspunkt i stillingskategorier hvor hver arbeidsmiljøfaktor blir rangert i forhold til potensiell helsefare; helsefarekategori og faktisk eksponering. Eksponeringsrangeringen blir fastsatt på basis av intervjuer mht. hver stilling samt oppfølgende befaring av arbeidsmiljøet. Måleresultater og andre kartleggingsdata benyttes som basis for rangeringen av eksponering der det er tilgjengelig. Et helserisikotall fremkommer som produktet av eksponeringsrangering og helsefarekategori. Akseptkriterier for «rød», «gul» og «grønn» helserisiko baserer seg på våre faglige vurderinger samt anerkjente normer m.m. De aktuelle fysiske arbeidsmiljøfaktorene inkluderer støy, ergonomi, kjemikalier (mht innånding og hud/øyne), stråling, belysning, klima/inneklima, vibrasjoner og biologisk faktorer.

Resultatet av risikovurderingen fremstilles ved hjelp av tall og fargekombinasjoner. Behov for tiltak og kartlegginger samt i hvilken grad det er behov for særlig opplæring og helseovervåking vil fremkomme som et resultat av metoden.

 

Les mer om Kokstadmetoden® her (utskriftsvennlig versjon)