Konflikthåndtering

Når det oppstår konflikter på arbeidsplassen blir ofte hele organisasjonen påvirket. Grunnleggende i alt arbeid med konflikthåndtering i arbeidslivet er å skape en felles forståelse for konflikten, analysere konflikten og avklare roller. Håndtering av konflikter er noe det vanskeligste man gjør og bedriftshelsetjenesten kan bidra i slike prosesser

Konflikter på arbeidsplassen, kostbart og omfattende

Internasjonale undersøkelser ha vis at 20% av lederenes tid går med til å håndtere konflikter. Norske undersøkelser viser at 60 % av lederne føler de ikke klarer å fange opp eller ta tak i konflikter på en god måte.

Den økonomiske konsekvensen for virksomheten kan være synkende produktivitet, økt sykefravær, uønsket turnover, økte kostnader til rekruttering og dårlig omdømme. Alt dette er unødvendige kostnader som gjør at virksomheten tærer på sine marginer.

Erfaring og kunnskap

Rådgivere hos International SOS med kompetanse innen konflikthåndtering vurderer den mest hensiktsmessige metoden utfra konfliktens art for å
skape dialog mellom partene

 

Les mer om Konflikthåndtering her (Utskriftsvennlig versjon)