Kontorergonomi

Forskning viser at mye stillesittende arbeid på kontor kan medføre risiko for muskel- og skjelettplager som er hovedårsaken til legemeldt sykefravær i Norge, samt risiko for en rekke andre helseplager.
Våre ergo- og fysioterapeuter kan bistå med undervisning og individuell veiledning som vil bidra til at helseplager ikke oppstår på deres arbeidsplass.