Krisehåndtering og beredskap ved ulykker og kritiske hendelser

Når krisen er et faktum er det det viktig å håndtere den på en god måte for å begrense skadevirkningene på kort og lang sikt på personell, omdømme og drift.

Rådgivere hos International SOS bistår med forebygging og håndtering av kriser
 • Bistår i opprettholdelse og utvikling av
  et godt psykososialt arbeidsmiljø
 • Opplæring for ledere, HMS-personell,
  innsatspersonell og vernetjeneste om
  reaksjoner ved krise
 • Bistår i risikovurdering av potensielle
  krisesituasjoner
 • Bistår i utarbeiding av virksomhetens
  prosedyrer og rutiner for forebygging og
  håndtering av krisesituasjoner
 • Bistand til å opprette kollegastøttegrupper
Krisehåndtering:
 • Akutt fase: bistand på informasjonsmøter
 • Oppfølgingsmøter
 • Bistand til individ og grupper i akuttfase
 • Langsiktig oppfølging ved behov
 • Støtte og rådgivning til ledere, verneombud,
  tillitsvalgte og HR

 

Les mer om krisehåndtering her (Utskriftsvennlig versjon)

 

Ta kontakt for nærmere informasjon og bistand:

Ingri Litleskare tlf: 480 60 701 epost: ingri.litleskare@internationalsos.com

Randi Hagen tlf: 92085537 epost: randi.hagen@internationalsos.com