Kurs i forflytningsteknikk

Muskel- og skjelettplager er en av hovedårsakene til sykefravær innen pleie- og omsorgsyrkene. Forflytningsteknikk er et alternativ til tunge og uhensiktsmessige “løft”, og denne kunnskapen er et viktig bidrag inn i det forebyggende arbeidet.
Målet
Målet med kurset er å gi ansatte innen pleie- og omsorg kunnskap om forflytning som arbeidsmetode, slik at de blir i stand til å integrere kunnskapen i sin praktiske arbeidshverdag og arbeide på en mest mulig hensiktsmessig måte.

 

Les mer om Forflytningskurs her (Utskriftsvennlig versjon)