Lederstøtte

Å være leder eller mellomleder er til tider ensomt, og stadig flere ledere benytter seg av bedriftshelsetjenesten som lederstøtte. Vi er en nøytral rådgiver i arbeidsmiljøspørsmål og kan bidra til økt kontroll gjennom systematisk arbeid, samt veiledning i kompliserte personalsaker og ved gjennomføring av viktige samtaler.

 

Vi skreddersyr lederkurs rettet mot den daglige arbeidshverdagen, heriblant:

  • God sykefraværsoppfølging
  • Viktige og krevende samtaler
  • Stress og mestring av stress
  • Rollekonflikt og sosial støtte
  • Teamutvikling
  • Motivasjon
  • Konflikthåndtering