Endring, omstilling og nedbemanning

Endring, omstilling og nedbemanning vil påvirke arbeidsmiljøet og bør vies spesiell oppmerksomhet. Bedriftshelsetjenesten skal bistå i arbeidet med å forebygge mulige belastninger i omstillingsprosesser ved å veilede/rådgi virksomheten i arbeidet med å ivareta både enkeltmenneskene og organisasjonen.

HMS-rådgivere hos International SOS bidrar med følgende tilnærminger til sunne omstillingsprosesser:
  • Risikovurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser ved omstilling og nedbemanning
  • Vanlige reaksjoner og mulige tiltak
  • Gruppeprosesser og veiledning
  • Stressmestring ved økt arbeidsbelastning og uforutsigbarhet
  • Konflikthåndtering
  • Støtte til særlig utsatte grupper som ledere, HR, verneombud og tillitsvalgte v/viktige samtaler og krevende personalsaker

Les mer om omstilling og nedbemanning her (Utskriftsvennlig versjon)

Ta kontakt for nærmere informasjon og bistand:

Ingri Litleskare tlf: 480 60 701 epost: ingri.litleskare@internationalsos.com

Randi Hagen tlf: 92085537 epost: randi.hagen@internationalsos.com