PLUSS- psykososial kartlegging/temeraturmåling

PLUSS organisasjonsutvikling er en tilnærming til systematisk HMS-arbeid innen psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Verktøyet er utviklet ved International SOS Norge, og retter seg mot små og mellomstore virksomheter, eventuelt enkeltavdelinger i en virksomhet. Hensikten er å kunne gjennomføre en rask temperaturmåling i arbeidsmiljøet i henhold til de faktorene forskningen viser har betydning for engasjement, motivasjon og effektivitet. Målet er imidlertid ikke kartleggingen i seg selv, men muligheten den gir for å raskt settes på sporet av hvilke forhold som er viktig å jobbe systematisk med videre for å videreutvikle en sunn og helsefremmende arbeidssituasjon for de ansatte.

Ta kontakt for nærmere informasjon og bistand:

Ingri Litleskare tlf: 480 60 701 epost: ingri.litleskare@internationalsos.com

Randi Hagen tlf: 92085537 epost: randi.hagen@internationalsos.com