Rådgivning hjelpemidler

Våre ergo- og fysioterapeuter har lang er faring med ergonomiske kartlegginger og veiledning i mange ulike bransjer. De har god innsikt i hjelpemidler som kan bidra til å forebygge muskel- og skjelettplager og ift å tilrettelegge arbeidet for ansatte som har nedsatt funksjonsevne.