Rådgivning ved nybygg og ombygginger Ergonomi

Bedriftshelsetjenestens kunnskap om sammenhengen og samspillet mellom helse, arbeidsplasser, ergonomiske prinsipper og arbeidsmiljø, vil bidra til gode løsninger og en kvalitetsheving av det ferdige prosjektet i hele byggets levetid.

BROSJYRE – Å bygge en arbeidsplass