Rådgivning ved nybygg og ombygginger Yrkeshygiene

Målet er å fremme trivsel og helse og forebygge helseskader.  Om vi kommer inn i en tidlig fase i  byggeprosjekter vil vi kunne gi verdifulle råd for at hensyn blir tatt til støy og vibrasjoner, kjemisk eksponering/ventilasjon og avsug,  belysning, inneklima  etc.  Dette kan spare virksomheter for unødvendig store kostnader i ettertid ved at ting blir gjort riktig med en gang