Reisemedisin / vaksiner

På reise i jobb?
Vi bistår med rådgivning, forebyggende tiltak og vaksinering i forbindelse med tjenestereiser til utlandet. Ta kontakt i god tid før avreise. Enkelte vaksiner har bestillingstid eller må tas en stund før avreise. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.
Du kan lese nyheter om vaksiner og mer om reisevaksinasjon hos Folkehelseinstituttet.