Revisjon / verifikasjon av HMS-system

Hvordan kan bedriften jobbe aktivt for å forsikre seg om at de leverer ønsket kvalitet på sin vare eller tjeneste? For å gjøre dette er det viktig å arbeide systematisk med god kvalitetsstyring. Et viktig verktøy i dette arbeidet er revisjon.
Vi tilbyr opplæring om og veiledning gjennom revisjonsprosessen for din bedrift.
Internopplæringen kan gjennomføres for grupper, ledere eller avdelinger som trenger et kompetanseløft i forhold til de ulike stegene i revisjonsprosessen. Det kan være nyttig både for dem som skal gjennomføre revisjoner selv, eller for dem som skal bli revidert. Vi tar utgangspunkt i NS-EN ISO 19011:2011 og presenterer dette på en lettfattelig og enkel måte som skal være relevant både dem som ikke har kunnskap om emnet fra før og de som trenger oppfriskning om emnet.
For kunder som skal gjennom en revisjonsprosess, enten som revisorer eller som revidert part, kan vi veilede og gi råd underveis i prosessen.