Risikovurdering av kjemisk helsefare

En kjemisk helserisikovurdering (KHRV) er en risikovurdering av ansattes kjemiske eksponering i arbeidsmiljøet
Kjemikalieprodukter, eller kjemikalier som dannes ved arbeids- prosesser, kan utgjøre en helsefare for arbeidstakerne. Helse- risikoen er avhengig av kjemikalienes egenskaper (iboende egenskaper) og i hvilken grad arbeidstakerne eksponeres (hvor lenge, hvor ofte og hvor mye).
En KHRV kan bidra til å skaffe oversikt over hvilke kjemiske eksponering som representerer høyest helserisiko for aktuelle stillinger og bidra med innspill for å kunne redusere risikoen.

Les mer om Kjemisk Helserisikovurdering her (Utskriftsvennlig versjon)