Rustesting

Rustesting

Noen ganger kan det være nødvendig å finne ut om en arbeidstaker er under påvirkning av rusmidler. Vi tilbyr et utvalg av tester både for hurtiganalyse og rettskraftige resultater.

 

Før rusmiddeltesting kan gjennomføres
All rustesting skal være frivillig. Som helsepersonell forbeholder vi oss retten til å gjennomføre en medisinsk konsultasjon der vi informerer arbeidstaker om fordeler og ulemper med testing og mulige konsekvenser av resultatet. Dette er også viktig for å avklare/fange opp andre medisinske forhold som kan ha betydning for testing og testresultat.I forkant av testing skal det være avtalt hvilke(n) test som skal utføres, hvem som skal ha resultatet og konsekvenser dersom resultatet er positivt. Ved gjentatt testing av samme person krever vi at det er skrevet en AKAN-kontrakt eller annen avtale som regulerer testingen.Hvem som betaler for testing skal også være avklart.

Rusmiddelanalyse Folkehelseinstituttet
Analysen foretas ved hjelp av urinprøve som sikres etter standardisert prosedyre. Analyserepertoaret omfatter cannabis, kokain, LSD, fencyklidin, opiater med b.l.a. morfin og heroinmetabolitten 6-mam, samt amfetamin og amfetaminlignende stoffer som ecstasy med mer. Analyseresultater er rettsgyldig.

Hurtigtest rusmidler (View 9-panel Alfa Scientific)
Testen kan påvise amfetamin, barbiturater, buprenorphin, benzodiazepiner, kokain, metamfetamin, morfin (opiat), metadon og hasj i urin. Resultatet er ikke rettskraftig, men en negativ ansees som sikkert negative.

Urinanalyse alkohol
Ved å måle Etylglucuronid i urin kan man få et mål på alkoholinntak siste 2-3 døgn. Ved stort alkoholinntak kan det vises opptil en uke.

Hurtigtest (og blodprøve) alkohol/promille
Blåsetest der man får svar med en gang. Om testen er negativ har vedkommende ikke promille. Om testen er positiv må blodprøve/urinprøve tas for nærmere analyse dersom man vil ha et rettskraftig resultat som grunnlag for sanksjoner.