Næværsarbeid, sykefraværsoppfølging og dialogmøter

Næværsarbeid, sykefraværsoppfølging og dialogmøter

Mange virksomheter har høyt sykefravær og de fleste virksomheter opplever å få sykemeldte ansatte. Det skal arbeides for at den sykemeldte snarest mulig kan komme helt eller delvis tilbake i jobb. Dette innebærer ansvar og tidlig innsats fra begge parter.

Bedriftshelsetjenesten har en nøytral og uavhengig rolle, og våre fysio-/ergoterapeuter, leger eller sykepleiere kan bidra med nyttige spørsmål, refleksjoner og informasjon. I tillegg kan vi bistå med funksjonsvurdering og arbeidsplassvurdering, samt individuell oppfølging/veiledning før eller etter dialogmøtet
International SOS har lang og god erfaring med å bistå arbeidsgiver og arbeidstaker i dette arbeidet.

 

Les mer om dialogmøte her (Utskriftsvennlig versjon)

Ta kontakt for nærmere informasjon og bistand:

Ingri Litleskare tlf: 480 60 701 epost: ingri.litleskare@internationalsos.com

Randi Hagen tlf: 92085537 epost: randi.hagen@internationalsos.com