TotalRISK – Risikovurdering av arbeidsmiljø

TotalRISK gir en grov risikovurdering av ansattes eksponering for ulike arbeidsmiljøfaktorer. Risikovurderingen inkluderer vurdering av fysiske arbeidsmiljøfaktorer, psykososiale og organisatoriske faktorer og sikkerhet.

TotalRISK er et verktøy for å vurdere risiko på arbeidsplassen. Arbeidsoppgaver som innebærer risiko for helsefare identifiseres og kartlegges. Risikonivå basert på helsefare og eksponering vurderes ut fra faglige kriterier i den anerkjente Kokstadmetoden®, samt egne kriterier for sikkerhet og psykososiale faktorer. Risikoreduserende tiltak foreslås, og det kan også gis bistand i forhold til utarbeidelse av handlingsplan. Kartleggingen gjennomføres som et samarbeid mellom kunden og bedriftshelsetjenesten ved International SOS.

Les mer om TotalRISK her (Utskriftsvennlig versjon)